Cổng hơi - Rối hơi - Mô hình khí

Rối hơi sản phẩm trang trí độc đáo tại các event, sự kiện

20-04-2015|5207

Rối hơi hay mô hình bơm hơi, vật liệu bơm hơi thường được sử dụng trong các event ngoài trời để gây chú ý và tạo sự vui nhộn.

Rối hơi hay mô hình bơm hơi, vật liệu bơm hơi thường được sử dụng trong các event ngoài trời để gây chú ý hoặc những sự kiện ra mắt sản phẩm, hội nghị tổng kết cần trưng bày các sản phẩm, hay đơn giản là ma

ng đến event một không khí vui nhộn: