Cổng hơi - Rối hơi - Mô hình khí

Main Products

Nhà hơi

Nhà hơi là thiết bị vui chơi trẻ em, khi bơm lên sẽ tạo dáng thành lâu đài, cung điện mini....

Rối hơi

Rối hơi, rối hơi 1 chân, rối hơi 2 chân, rối hơi quảng cáo cho các mặt hàng mới, cho các sự kiện.

Cổng hơi

Chuyên cung cấp các loại cổng hơi phục vụ lễ khai trương, lế khánh thành, lễ khởi công, lễ kỷ niệm cùng các sự kiện quan trọng...